Uitnodiging ALV 27 november 2021

Algemeen

Uitnodiging ALV 27 november 2021

Aan de leden van Squash Bond Nederland:

Hiermee nodigen wij u uit voor de

Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

 

Datum:                             27 november 2021

Aanvang:                          11.00 uur

Eindtijd:                            12.15 uur

Locatie:                       Microsoft Teams

 

Voor de vergadering is er de gelegenheid om per mail vragen te stellen over het jaarplan en de begroting 2022. Deze vragen kunnen gesteld worden aan directie@squashbond.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 24 november 2021.

 

 • 10:00 tot 10:30 mogelijkheid vragen begroting 2022
 • 10:30 tot 10:55 mogelijkheid vragen jaarplan 2022

 

Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 27 november 2021. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen.

 

Agenda ALV

 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 26 juni 2021
 4. Belangrijkste ontwikkelingen 2021
 5. Plannen
  1. Jaarplan 2022
  2. Begroting 2022
 6. Voorgestelde Tuchtreglement wijzigingen
 7. Rondvraag & Sluiting

 

De vergaderstukken zijn hier online te vinden.

 

Aan- of afmelding dient via de aanmeld link te gebeuren vóór zaterdag 20 november 2021. Je kan hier klikken om je online aan te melden. Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels dit machtigingsformulier.

« Terug